کپسول آتش‌نشانی

کپسول آتش‌نشانی

اکتبر 6, 2019
حرف مبین هدف کپسول‌ آتش‌نشانی

حرف مبین هدف کپسول‌ آتش‌نشانی

حرف مبین هدف کپسول‌ آتش‌نشانی حرف مبین هدف آتش‌نشانی بسته به نوع آن، در سیستم بین‌المللی (به جز آمریکا) به صورت زیر است: هدف حرف مبین […]
اکتبر 6, 2019
کپسول آتش‌ نشانی

کپسول آتش‌ نشانی

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه جزء خاموش‌کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف […]
فروشگاه تجهیزات