خاموش‌ کننده

خاموش‌ کننده

اکتبر 6, 2019
مکان مناسب جهت نصب خاموش‌کننده

مکان نصب خاموش‌کننده

تعیین مکان مناسب جهت نصب خاموش‌کننده ۱) حداکثر در ارتفاع۱/۵ متری از سطح زمین نصب گردد. چنانچه وزن خاموش‌کننده بیشتر از ۱۸ کیلوگرم باشد حداکثر در […]
اکتبر 6, 2019
وزن خاموش‌ کننده

وزن خاموش‌ کننده

وزن خاموش‌کننده‌ های دستی متفاوت می‌باشد، از یک کیلوگرمی تا ۱۴ کیلوگرمی یا ۱۴ لیتری آن وجود دارد به‌طوری‌که یک نفر به راحتی بتواند آن را […]
فروشگاه تجهیزات